Домът на Атанас Далчев

ул. „Солунска“ 6, 1000 Център, София, България