Домът на Димитър Талев

бул. „Христо Смирненски“ 1А, 1164 ж.к. Лозенец, София, България