Домът на Елин Пелин

ул. „Елин Пелин“ 12, 1164 ж.к. Лозенец, София, България