Арменското кафене

ул. „Триадица“ 15, 1000 Център, София, България