Бюстът на Пушкин

ул. „Георги С. Раковски“ 92, 1000 Център, София, България