Къща за литература и превод

ул. „Латинка“ 12, 1113 ж.к. Изток, София, България