Книжарницата на Тодор Ф. Чипев

пл. „Независимост“, 1000 Център, София, България