Лобното място на книжаря Киро Кафеджи

бул. „Тодор Александров“ 9, 1000 Център, София, България