Паметник на Тарас Шевченко

бул. „Александър Стамболийски“ 57, 1303 Център, София, България