Старата сграда на Столична библиотека

Grand Hotel Sofia, 1000 Център, София, България