Старата сграда на Народната библиотека

ул. „Георги С. Раковски“ 129, 1000 Център, София, България