Домът на Виктор Пасков

ул. „Искър“ 45, 1000 Център, София, България