Литературен клуб „Перото“ в НДК

Национален дворец на културата, бул. „България“ 1, 1463 Ндк, София, България