Фонтан на четенето зад Народната библиотека

ул. „Кракра“ 10, 1504 Докторска Градина, София, България