Паметник на Йордан Радичков

бул. „Цар Освободител“ 2, 1000 Център, София, България