Гробът на Вазов

ул. „11-ти август“ 1a, 1000 Център, София, България