Народен театър „Иван Вазов“

ул. „Дякон Игнатий“ 5, 1000 Център, София, България