Лобното място на Георги Абаджията

бул. „Cливница“ 172, 1202 Център, София, България