Статуя на Гутенберг

ул. „Иван Денкоглу“ 46, 1000 Център, София, България