Лобното място на книжаря Стоян Табаков

бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 5В, 1000 Център, София, България