Паметник на Петко и Пенчо Славейкови

ул. „Солунска“ 1, 1000 Център, София, България