Първата сграда на Народната библиотека

пл. „Атанас Буров“, 1000 Център, София, България